Yilmaz Günes

Spitzenkandidat

Yilmaz Günes (47), Personalentwickler / Qualitätsmanager. Geboren in Deutschland. Beschäftigt sich mit den Problemen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Für ihn sind die Interessen von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen im Hinblick auf die Bewältigung von Aufgaben in den Bereichen Bildung, Sozialpolitik und Gesundheit wichtig.


Yilmaz Günes (47), personel geliştirici / kalite yöneticisi. Almanya doğumlu. Göç geçmişi olan insanların sorunları ile ilgilenmekte. Eğitim, sosyal politika ve sağlık alanlarında üstesinden gelinmesi gereken meselelerde çocukların, gençlerin ve yaşlıların çıkarlarını ön planda tutuyor.

 


يلماز جونيس (47)، مطور شؤون موظفين/ مدير جودة. وُلد في ألمانيا. يكرس نفسه لمعالجة مشكلات السكان ذوي الأصول المهاجرة. وبالنسبة إليه، تتمتع مصالح الأطفال والشباب وكبار السنة بأهمية كبيرة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإنجاز مهام في مجالات التعليم والسياسة الاجتماعية والصحة.

 


Йильмаз Гюнес (47), специалист по развитию персонала / менеджер по обеспечению качества. Родился в Германии. Занимается проблемами выходцев из семей мигрантов. Много внимания уделяет интересам детей, молодежи и пожилых людей, концентрируясь на решении проблем в сфере образования, социальной политики и здравоохранения.